VinFast đang triển khai chính sách trả góp với ngân hàng Techcombank.
Để dự toán chi phí trả góp Quý khách có thể truy cập https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/du-toan-chi-phi-tra-gop

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ