Ứng dụng VinFast là giao diện di động giao tiếp với xe, kèm theo danh sách phong phú các dịch vụ khác từ VinFast. Một số điểm nổi bật của ứng dụng bao gồm:

  • Theo dõi tình trạng pin và trạng thái sạc
  • Cho phép điều khiển xe: khóa/mở khóa xe, điều khiển điều hòa
  • Đặt lịch hẹn: dịch vụ, trạm sạc, hỗ trợ dọc đường
  • Lên lịch hành trình và chuyển đến xe
  • Theo dõi tình trạng xe
  • Đọc sách hướng dẫn sử dụng
Loại câu hỏi
Loại xe FAQ