Cài đặt FOTA hoàn toàn miễn phí. Quý khách sẽ mất chi phí dung lượng nếu tải cập nhật phần mềm bằng dữ liệu di động.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ