Có hai bước để cập nhật phần mềm:

- Tải về: Gói cài đặt được tải về thông qua Wi-Fi hoặc mạng di động và sẵn sàng cài đặt lên xe của bạn

- Cài đặt: Sau khi hoàn thành tải về, phần mềm sẽ được cài đặt lên lên xe. Bạn không thể lái xe hay sạc pin khi đang cài đặt vì lý do an toàn

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ