FOTA, hay Firmware Over-The-Air, là công nghệ cho phép cập nhật và nâng cấp phần mềm hệ thống từ xa, nhằm cung cấp các bản vá bảo mật, sửa lỗi hệ thống và tính năng mới - từ đó làm cho chiếc xe của bạn hoạt động an toàn và nhiều tính năng hơn.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ