Fadil có hệ thống 2 túi khí áp dụng cho bản TIÊU CHUẨN và NÂNG CAO, hệ thống 6 túi khí áp dụng cho bản CAO CẤP.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ