Lux A2.0 có hệ thống 6 túi khí áp dụng cho tất cả các phiên bản xe.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ