Quãng đường đi được sau một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC của VF e34 là khoảng 285 km

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ