Hệ thống điều hòa của xe Lux SA2.0 cấu tạo như sau:

  • Hàng ghế 1: điều hòa tự động, 2 vùng độc lập
  • Hàng ghế 2: cửa thông gió điều hòa
  • Hàng ghế 3: cửa gió ở giữa hai ghế

Ngoài ra, hệ thống điều hòa của xe còn có lọc gió và kiểm soát chất lượng không khí bằng ion

Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin theo đường dẫn sau https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/car-lux-sa.html

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ