Fadil có lốp dự phòng, nằm trong khoang chứa đồ bên dưới tấm lót sản và được cố định trong rãnh bằng bu lông có tai. Lốp dự phòng chỉ nên được sử dụng tạm thời, hãy thay mới hoặc sửa lốp hỏng trong thời gian sớm nhất có thể.

Chỉ được lắp một bánh xe dự phòng tạm thời, không lái xe quá 80 km/h khi đang lắp bánh dự phòng. Vào cua chậm và không sử dụng bánh xe dự phòng trong thời gian dài.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ