Hệ thống đèn xe Lux SA2.0 có các chức năng: đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước, đèn chiếu sáng cốp xe, đèn chào mừng (với đèn tích hợp tay nắm cửa), đèn tích hợp trên gương trên tấm chắn nắng, đèn trần, đèn đọc bản đồ, đèn báo rẽ, đèn báo phanh khẩn cấp (ESS), đèn LED phía trước với các chế độ: chiếu xa & chiếu gần & chiếu sáng ban ngày và chế độ tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm).

Quý khách vui lòng tham khảo thông tin xe Lux SA 2.0 tại website https://shop.vinfastauto.com/vi/car-lux-sa.html

 

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ