Mức tiêu thụ nhiên liệu của Lux SA2.0 tiêu chuẩn & nâng cao (lít/100km):

  • Trong đô thị: 10,46.
  • Ngoài đô thị: 7,18.
  • Kết hợp: 8,39.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Lux SA2.0 Cao cấp (lít/100km):

  • Trong đô thị: 15,81.
  • Ngoài đô thị: 8,01.
  • Kết hợp: 10,92.
Loại câu hỏi
Loại xe FAQ