Đối với Lux SA2.0:

  • Tựa tay & Giá để cốc hàng thế thứ 2 chỉ áp dụng cho bản CAO CẤP, không hỗ trợ bản TIÊU CHUẨN và NÂNG CAO.
  • Giá để cốc hàng thế thứ 3 áp dụng cho tất cả các phiên bản xe.
Loại câu hỏi
Loại xe FAQ