Hiện tại Lux SA2.0 Bản cao cấp có 03 màu nội thất, bao gồm: màu đen, màu be (beige) và màu nâu. Lux SA2.0 Bản tiêu chuẩn và nâng cao chỉ có 01 màu nội thất là màu đen.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ