Để chỉnh sửa thông tin tài khoản tại website shop.vinfastauto.com, Quý khách vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 
①: Truy cập website shop.vinfastauto.com, chọn biểu tượng TÀI KHOẢN trên màn hình (Mobile biểu tượng tài khoản trên góc trái màn hình. Desktop biểu tượng tài khoản trên góc phải của màn hình) và ĐĂNG NHẬP.
②: Sau khi ĐĂNG NHẬP vui lòng trỏ chuột vào biểu tượng tài khoản, tất cả các tính năng của tài khoản sẽ được hiển thị, bao gồm: Thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, lịch sử bảo dưỡng, giỏ hàng của Tôi và đăng xuất.
③: Chọn THÔNG TIN TÀI KHOẢN và biểu tượng chỉnh sửa được đặt bên phải của THÔNG TIN CÁ NHÂN.
④: Sau khi thay đổi nội dung mong muốn để HOÀN TẤT quá trình chỉnh sửa thông tin vui lòng chọn CẬP NHẬT THÔNG TIN.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ