①: Các giấy tờ mang theo khi nhận xe tại Showroom/Nhà phân phối:
* Đối với Khách hàng cá nhân:
- Hợp đồng mua bán xe bản gốc.
- CMND/CCCD của chủ sở hữu hợp đồng.
* Đối với Doanh Nghiệp:
- Đăng ký kinh doanh (bản sao/bản phô tô).
- Giấy giới thiệu của Doanh nghiệp theo tên trên Hợp đồng mua bán.
- CMND/CCCD của người nhận xe.

②: Các hình thức giao xe của VinFast:
* Giao trực tiếp tại Showroom:
- Đối với các xe Fadil, Lux A, Lux SA: Khách hàng đến nhận xe trực tiếp tại Showroom/Nhà phân phối của VinFast.
* Giao xe tại nhà Khách hàng:
- Áp dụng đối với Khách hàng mua xe President.
- Đối với các xe Fadil, Lux A, Lux SA: VinFast hỗ trợ liên hệ đơn vị vận chuyển, chi phí vận chuyển Khách hàng thanh toán.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ