Về ngoại thất, sự khác biệt cơ bản giữa các phiên bản của VinFast Lux A2.0 nằm ở các chi tiết như la-zăng, viền trang trí chrome và kính cách nhiệt tối màu. 2 phiên bản Nâng cao và Cao cấp được trang trí viền mạ chrome trong khi phiên bản Tiêu chuẩn không có chi tiết này. Bản Cao cấp được trang bị bộ la-zăng  19 inch trong khi 2 phiên bản còn lại sử dụng bộ la-zăng kích thước 18 inch.

Bản Nâng cao và bản Cao cấp được trang bị ống xả đôi, trong khi bản Tiêu chuẩn có ổng xả đơn ở cản sau.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ