Hệ thống đèn xe Lux A2.0 có các chức năng: đèn chiếu sáng ngăn chứa đồ trước, đèn chiếu sáng cốp xe, đèn tích hợp trên gương trên tấm chắn nắng, đèn trần, đèn đọc bản đồ, đèn báo rẽ, đèn báo phanh khẩn cấp (ESS), đèn LED phía trước với các chế độ: chiếu xa & chiếu gần & chiếu sáng ban ngày và chế độ tự động bật/tắt, chế độ đèn chờ dẫn đường (tắt chậm).

Quý khách có thể tham khảo thêm thông tin theo đường dẫn sau https://shop.vinfastauto.com/vi/car-lux-a.html

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ