Không vượt quá tốc độ 160 km/h hoặc đẩy vòng tua máy vượt quá 4500 vòng/phút.

Tránh chở đầy tải hoặc sử dụng chế độ lái xe tốc độ cao trong mọi tình huống. Từ 2.000 km trở đi, người lái có thể tăng từ từ tốc độ động cơ và tốc độ của xe.

Do các yếu tố kỹ thuật liên quan đến nhà sản xuất nên lốp xe Lux A2.0 sẽ không đạt được toàn bộ khả năng bám đường cho đến sau giai đoạn chạy rà. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, hãy lái xe ở tốc độ vừa phải trong 300 km đầu tiên.

Trong khi đó, hệ thống phanh cũng cần khoảng 500 km chạy ra ban đầu để đạt độ tiếp xúc và độ mòn tối ưu giữa đĩa phanh và má phanh. Lưu ý lái xe ở tốc độ vừa phải trong giai đoạn chạy rà này.

Nếu thay mới bất cứ bộ phận nào kể trên trong suốt niên hạn sử dụng của xe, người lái cũng phải áp dụng cách tiếp cận tương tự như trong giai đoạn chạy rà.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ