Mức tiêu thụ nhiên liệu của Lux A2.0 Tiêu chuẩn & Nâng cao (lít/100km):

  • Trong đô thị: 11,11.
  • Ngoài đô thị: 6,90.
  • Kết hợp: 7,39.

Mức tiêu thụ nhiên liệu của Lux A2.0 Cao cấp (lít/100km):

  • Trong đô thị: 10,83
  • Ngoài đô thị 6,82
  • Kết hợp 8,32.
Loại câu hỏi
Loại xe FAQ