Xe Fadil có hệ thống túi khí, phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao có 02 túi khí, riêng bản cao cấp có 06 túi khí gồm 2 túi khí phía trước và 4 túi khí bao quanh thân xe.

Bên cạnh đó, cả 3 phiên bản của Fadil đều sở hữu tính năng căng đai khẩn cấp. Trong trường hợp xảy ra va chạm từ phía trước hoặc từ phía sau với mức độ nghiêm trọng nhất định, dây đai an toàn sẽ được tự động siết chặt để giữ hành khách với ghế, qua đó giảm thiểu nguy cơ chấn thương cho cơ thể.

Lưu ý: Chỉ xưởng sửa chữa mới có khả năng tháo bộ căng đai khẩn cấp đã được kích hoạt, mỗi bộ căng đai khẩn cấp chỉ hoạt động duy nhất một lần. Không gắn thêm hoặc lắp thêm các phụ kiện hoặc các vật có thể ảnh hưởng đến vận hành của bộ căng đai khẩn cấp. Không chỉnh sửa các bộ phận của bộ căng đai khẩn cấp, nếu không có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Lưu ý: Bộ điều khiển của hệ thống túi khí và bộ căng đai khẩn cấp được đặt ở khu vực hộc chứa đồ giữa. Không đặt những vật có từ tính vào khu vực này.

Không chọc nắp che túi khí và không được che phủ túi khí bằng bất cứ vật gì. Cũng như bộ căng đai khẩn cấp, túi khí chỉ hoạt động duy nhất một lần và phải được thay thế ở xưởng sửa chữa.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ