Xe Fadil có 05 màu sơn: Trắng (Brahminy White), Đỏ (Mystique Red), Xanh (Luxury Blue), Xám (Neptune Grey) và Bạc (De Sat Silver). Các bạn có thể lựa chọn màu yêu thích của mình.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ