Màn hình cảm ứng 7'' trên VinFast Fadil có hỗ trợ kết nối điện thoại để hiển thị Apple CarPlay và Android Auto, nhưng chỉ áp dụng cho 02 phiên bản nâng cao và cao cấp, không áp dụng cho bản tiêu chuẩn.

Có thể sử dụng ứng dụng Android Auto và Apple CarPlay thông qua điện thoại thông minh tương thích. Biểu tượng Android Auto và Apple CarPlay xuất hiện trên trang chủ của màn hình hệ thống thông tin.

Lưu ý: Dùng cáp USB tương thích để kết nối điện thoại Android hoặc Apple Iphone và cắm vào cổng USB. Sử dụng cáp USB đi kèm để đạt hiệu quả tốt nhất. Cáp không chính hãng hoặc cáp mua ngoài có thể không hoạt động.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ