Xe Fadil có camera lùi áp dụng cho 02 phiên bản nâng cao và cao cấp, không hỗ trợ trên bản tiêu chuẩn.

Xe Fadil có cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe cho phiên bản cao cấp, hai phiên bản tiêu chuẩn và nâng cao không áp dụng.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ