Đối với xe Fadil, giá để cốc chỉ hỗ trợ ghế lái và ghế hành khách bên cạnh ghế lái.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ