Nội thất xe VinFast Fadil chỉ có một màu duy nhất là đen.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ