Đối với VinFast Fadil: 10 năm hoặc 100,000km tùy thuộc vào điều kiện nào tới trước 

Đối với VinFast Lux A2.0, Lux SA2.0 và President: 10 năm hoặc 165,000km tùy thuộc vào điều kiện nào tới trước.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ