①: Đối với khách hàng cá nhân:

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (bản sao – lưu ý trang cuối nếu có thay đổi địa chỉ cần photo)

Đối với khách hàng Kinh doanh hộ cá thể

- Đăng ký kinh doanh (bản sao)

②: Đối với khách hàng doanh nghiệp:

- Mã số thuế, đăng ký kinh doanh (bản sao)

- Điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đề nghị làm hợp đồng”(Loại xe, màu sắc, khuyến mại, thời gian giao xe)

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ