VinFast xin giới thiệu các công cụ hỗ trợ Khách hàng tìm hiểu và đặt hàng trực tuyến tại website shop.vinfastauto.com, bao gồm: 
①: Chi phí lăn bánh
- Tính toán được các chi phí liên quan của xe đến thời điểm lăn bánh (giá xe,  ưu đãi, phí đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì, bảo hiểm...). Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/rolling-up-cost
②: Thẩm định vay
- Phê duyệt trước hạn mức vay trả kết quả ngay cùng Techcombank. Khách hàng dễ dàng tự tính toán được hạn mức vay tương ứng. Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/tcb.html
③: So sánh xe
- So sánh được sự khác nhau giữa từng dòng và từng phiên bản của xe ô tô VinFast. Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/so-sanh-cars
④: Đặt lịch dịch vụ: 
- Khách hàng chủ động đặt lịch bảo dưỡng phù hợp theo kế hoạch cá nhân. Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dat-lich-bao-duong.html
⑤:Dự toán trả góp: 
- Tự động dự toán các khoản trả góp tương ứng với hạn mức định mức vay tương ứng. Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/du-toan-chi-phi-tra-gop
⑥: Đăng ký lái thử
- Quý khách đăng ký lái thử trên hệ thống, sẽ có Tư vấn bán hàng (TVBH) liên hệ để sắp xếp và phục vụ xe lái thử theo kế hoạch thời gian của Quý khách. Link truy cập: https://shop.vinfastauto.com/vn_vi/dang-ky-lai-thu.html

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ