Nhà quý khách cần có hệ thống tiếp địa thì bộ sạc tại nhà mới hoạt động được.

Loại xe FAQ