Sau khi sử dụng xong, quý khách nên quấn dây sạc đúng cách cho gọn gàng.

Loại xe FAQ