Khi xe đã sạc đầy hoặc sạc tới mức dung lượng SOC được quý khách thiết lập sẽ có thông báo trên ứng dụng VinFast và trên màn hình chính của xe

Loại xe FAQ