Quý khách không nên sạc tiếp, nên đợi khoảng 15-30 phút cho nhiệt độ pin hạ bớt xuống dưới 45oC để quá trình sạc pin an toàn và liên tục. Quá trình sạc có thể bị gián đoạn giữa chừng khi nhiệt độ pin cao quá mức cho phép.

Loại xe FAQ