Trong khi sạc xe, trên màn hình trung tâm sẽ hiển thị những thông tin sau:

  1. Tình trạng cáp sạc.
  2. Thời gian còn lại.
  3. Giới hạn sạc
  4. Trạng thái sạc pin.
  5. Phạm vi đi được.
  6. Bắt đầu/Dừng sạc.
  7. Đặt lịch sạc.
  8. Dung lượng pin (SOC)
     
Loại xe FAQ