- Bộ sạc di động 2.2 kW (Portable charger): thời gian sạc đạt đến 70% pin từ 10% là khoảng  11 tiếng. 
- Bộ sạc treo tường 7.4 kW (Home Charger): thời gian sạc đạt đến 70% pin từ 10% là khoảng 3 tiếng 15 phút. 

Loại xe FAQ