VinFast sẽ cố định giá thuê theo Km theo từng năm, chỉ điều chỉnh giá 1 năm 1 lần vào ngày mồng 1 tháng 12

Loại xe FAQ