Chi phí thuê bao pin được tính theo cách minh bạch và rõ ràng: Đơn giá thuê Pin/Km = đơn giá xăng/Km - Đơn giá điện/Km.

Loại xe FAQ