Giá gói thuê bao pin là 657.500 VNĐ/tháng cho 500 km. Với mỗi km sau đó, quý khách sẽ trả phí 1.315 VNĐ/km

Loại xe FAQ