Với ô tô điện của VinFast, Quý khách chỉ có thể sử dụng pin đi kèm theo xe hoặc pin được thay thế bởi VinFast.

Loại xe FAQ