Hướng dẫn thanh toán phí thuê pin xe ô tô điện trên ứng dụng VinFast:
Bước 1: Vào chức năng “Pin và sạc” => Chọn “Thuê pin” 
Bước 2: Màn hình hiển thị thông tin: Gói thuê pin, Quãng đường đi và giá vượt gói Thời điểm thanh toán đến.
Bước 3: Chọn gói hàng tháng hoặc mục trả trước - Chọn số tháng muốn gia hạn thuê pin - ấn "Tiếp theo".
Bước 4: Màn hình hiển thị chi tiết thông tin thanh toán. Nếu đồng ý ấn “Thanh toán”.
Bước 5: Màn hình hiển thị thông tin xác nhận và chọn tài khoản ghi nợ (Khách hàng có thể thay đổi lựa chọn thẻ). Quý khách ấn “Xác nhận” để tiếp tục.
Bước 6: Nhập mật khẩu trên ứng dụng.
Bước 7: Nhập mã OTP để xác thực và thanh toán.
Bước 8: Sau khi thanh toán thành công, sẽ cập nhập thời hạn thanh toán mới. Quý khách sẽ nhận được 1 tin nhắn trên ứng dụng báo thanh toán thành công.

Loại xe FAQ