Quãng đường đi được sau một lần sạc đầy theo chuẩn NEDC của VF e34 là khoảng 285 km. VinFast đang tiếp tục nghiên cứu và điều chỉnh phần mềm tối ưu hơn nữa để có thể đạt quãng đường khoảng 300 km khi sạc đầy trong thời gian tới. Chế độ sạc nhanh cho phép đi được khoảng 180km sau khoảng 18 phút sạc.

Loại xe FAQ