VF e34 sử dụng pin Lithium-ion, đáp ứng tiêu chuẩn IP67.

Loại xe FAQ