Xe Theon đang sử dụng pin lithium.
- Dung lượng 2 pin: 49.6Ah
- Thời gian sạc đầy tiêu chuẩn cho xe là 5.5h - 6h.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ