Xe Feliz đang sử dụng ắc-quy chì.
Dung lượng ắc-quy: 20 - 22Ah
Thời gian sạc tiêu chuẩn cho xe là:
- Từ 20 - 100% dung lượng trong 8h
- Từ 5% - 100% dung lượng trong 10h
- Từ 0% - 100% dung lượng trong 12h

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ