Quãng đường đi được của các dòng xe máy điện như sau:
Dòng Ludo: 75km (1 pin)
Dòng Impes: 70km (1 pin)
Dòng Klara S: 120km (2 pin)
Dòng Klara A2 2021: 90km
Dòng Feliz: 90km
Dòng Theon: 101km
(Lưu ý ở điều kiện tiêu chuẩn)

Theo khuyến cáo từ nhà sản xuất khi dung lượng pin còn từ 20% thì bắt đầu thực hiện sạc để đảm bảo độ bền của pin.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ