Công suất danh định 1.200W. Momen xoắn cực đại: 98Nm

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ