Công suất danh định : 1.200W. Momen xoắn cực đại: 80Nm

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ