Công suất danh định : 500W. Momen xoắn cực đại: 60Nm

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ