Công suất cực đại: 2.250W. Công suất danh định: 1.200W

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ