Có thể vẫn làm việc được tốt khi quá tải đột ngột, hiệu suất cao hơn, không có hiện tượng trượt.

Kích thước bộ truyền động nhỏ hơn bộ truyền đai nếu truyền cùng công suất và số vòng quay.

Loại câu hỏi
Loại xe FAQ